Om A är B så C - Ett nätförlag med elektronisk utgivning av poesi och noveller

Om A är B så C startades februari 2009 och är ett författardrivet nätförlag som ger ut skönlitteratur i det kortare formatet. Vi vill med vår utgivning och verksamhet främja den samtida litteraturen och vara en ny oberoende kraft att räkna med. Vi drivs av kärlek till litteratur och en vilja att dela med oss av det vi tycker är bra. Vår ambition är att vara ett publiceringsalternativ för ny okommersiell skönlitteratur.

Senaste nytt
Även detta år planerar vi delta med en litteraturkväll under lysnatta i Gävle.

För den som vill veta mer länkas här till å-dragets hemsida och till vår facebook-grupp.

Nyhetsbrev
Vill du hålla dig informerad om när vi ger ut nya e-böcker? Skriv då till: forlagoma(at)gmail.com med texten "Nyhetsbrev" i ämnesraden.